Her finner du oversikten over når forhandlingene som gjelder deg starter.

Tariffkalenderen ble sist oppdatert 2. mai.

Her finner du de viktigste datoene for lønnsoppgjøret 2024. Merk at det kan forekomme endringer. Oversikten oppdateres jevnlig. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO-avdelingen din om du har spørsmål om lønnsoppgjøret.

FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Når vi er flere som står sammen, får vi flere gjennomslag i forhandlingene. Som medlem i FO bidrar du til at både du og kollegaene dine får bedre lønn.

Bli medlem

Over 36 000 sosialarbeidere er organisert i FO. Det gjør FO til den største fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FOs tariffkalender for hovedoppgjøret 2024

Her er de viktigste datoene for lønnsforhandlingene i 2024.

Februar

16. februar: TBUs foreløpige rapport viser offentlig ansatte som lønnsvinnere
20. februar: LO vedtar sin tariffpolitiske uttalelse, og retningslinjer for årets krav

Mars

18. mars: Forhandlingene i frontfaget starter med kravoverlevering
21. mars: FO vedtar sine overordnede krav, basert på landsmøteuttalelsen
21. mars: Brudd i frontfagsforhandlingene. Partene møter til mekling
22. mars: TBUs endelige rapport viser en prisvekst på 5,5 prosent i 2023

April

7. april: Enighet på overtid i frontfaget gir en lønnsramme på 5,2 prosent
9. april: A-delsforhandlingene starter for Spekter Helse og øvrige virksomheter*
10. april: Første del av Spekter-oppgjøret gir et lønnstillegg på 13 650 kroner*
15. april: KS-oppgjøret starter. FO krever økt kjøpekraft for 16 000 medlemmer
22. april: Oppstart av lønnsoppgjøret for deg som jobber i staten
22. april: Oppstart av lønnsoppgjøret for deg som jobber i Oslo kommune
30. april: Frist for enighet i forhandlingene med KS, Oslo og staten
30. april: LO brøt forhandlingene i statsoppgjøret og med Oslo kommune

Mai

1. mai: Virkningstidspunkt for de fleste lønnstillegg som blir gitt i 2024
1. mai: Enighet i KS-oppgjøret sikrer alle minst 22 000 kroner i sentrale tillegg
2. mai: Enighet i første del av forhandlingene om helseforetak (A1-Spekter)*
2. mai: Forhandlingene starter for ansatte i helseforetak (A2-Spekter)*
15. mai: Frist for enighet i oppgjøret for helseforetakene (A2-Spekter)*
23. mai: Meklingsfrist i Oslo-oppgjøret. Fare for streik fra 24. mai
23. mai: Meklingsfrist i statsoppgjøret. Fare for streik fra 24. mai
Flere datoer: Lokale forhandlinger i Spekter-området (B-del)*

*Spekter-forhandlingene går i flere omganger. Slik fungerer Spekter-oppgjøret.

Juni

11. juni: Forhandlinger for ansatte i Den norske kirke (KA)
17. juni: Oppstart av lønnsforhandlingene i ideell sektor (Virke-HUK)
18. juni: Lønnsforhandlinger om Organisasjonsavtalen i KA (kirkelig sektor)
19. juni: Frist for enighet i forhandlingne i ideell sktor (Virke-HUK)

August

USIKKER DATO: Forhandlingsstart for private omsorgsbedrifter (NHO)
USIKKER DATO: Frist for enighet med NHO om Overenskomst 453 og 481

Er du usikker på hva som gjelder for deg? Sjekk din lønnstabell, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller lokale FO-avdeling.