Klart for tøffe forhandlinger: Dette krever FO i kommuneoppgjøret
OPPSTART: FO-leder Mimmi Kvisvik sammen med Fagforbundets Mette Nord (t.v.) hos KS i dag.

Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune, med unntak av ansatte i Oslo kommune, som har egne forhandlinger.

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene med KS.

Må ta igjen det tapte

I fjor fikk ikke kommuneansatte den lønnsveksten som ble avtalt.

‒ Vi krever et lønnsløft for hele offentlig sektor. I fjor skulle lønnsveksten vært på 2,8 prosent for kommunalt ansatte, 0,1 prosentpoeng over normen fra konkurranseutsatt industri. Nå vet vi at den bare ble 2,5 prosent. Vi forventer derfor at KS kompenserer for det vi tapte i fjor, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES I FONTENE– Vi skal ha kompensert det vi fikk mindre i fjor, punktum finale

Oppstart i KS

Krever økt kjøpekraft og tiltak for likestilling

Hun understreker at både FO og LO kommune støtter opp om den såkalte frontfagsmodellen. I forrige uke endte lønnsoppgjøret i konkurranseutsatt industri på 3,7 prosent. Dette er mer enn anslått prisvekst på 3,3 prosent. Det gir god margin for å sikre norske lønnsmottakere økt kjøpekraft i år.

SE KRAVENE: Her er kravene fra LO kommune (PDF, 265KB)

FØRSTE TILBUD: Her er første tilbud fra KS (PDF, 231KB)

‒ Dette er et godt utgangspunkt for årets lønnstillegg i kommunene. Vi legger frontfaget til grunn for de kommende forhandlingene. Den norske modellen for å forhandle lønn er viktig for å sikre sysselsettingen og norsk konkurransekraft gjennom bærekraftige økonomiske rammer, sier Kvisvik.

SE OGSÅ: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Hun legger til at FO også krever at kompetanse skal gi uttelling i lønn, og at oppgjøret skal sikre en positiv utvikling for likelønn.

LES OGSÅ: – LO må gå foran for å sikre likelønn

Må sikre rekruttering og arbeidskraft i kommunene

I år er usikkerheten for den økonomiske utviklingen ekstraordinær på grunn av krigen i Ukraina.

‒ Vi skal likevel gjøre alt i vår makt for at FOs medlemmer skal få uttelling for den formidable innsatsen de har lagt ned de siste årene. Men også framover vil belastningen på de sosiale tjenestene være høy på grunn av flyktningkrisen. Sammen med KS må vi sørge for at lønna sikrer at vi har nok sosialfaglig kompetanse i kommunene så flyktninger blir møtt på en faglig forsvarlig måte, sier Kvisvik.

Kommer ikke partene til enighet innen fristen natt til 1. mai, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

Jobber du i kommunal sektor og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff
LES MER: Alt om lønnsoppgjøret

Forhandlingslederne på vei inn for overlevering av krav

Slik foregår forhandlingene i kommuneoppgjøret

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune. LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO kommune deltar FO-leder Mimmi Kvisvik aktivt i forhandlingene med kommunesektorens organisasjon (KS). Hun rådfører seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte og rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt.