MEKLET PÅ OVERTID: FO-leder Mimmi Kvisvik sammen med Fagforbundets leder, Mette Nord. Årets lønnstillegg er om lag 3000 høyere enn i fjor. I tillegg betyr løsningen uttelling for kompetanse og høyere ubekvemstillegg
MEKLET PÅ OVERTID: FO-leder Mimmi Kvisvik sammen med Fagforbundets leder, Mette Nord. Årets lønnstillegg er om lag 3000 høyere enn i fjor. I tillegg innebærer løsningen uttelling for kompetanse og høyere ubekvemstillegg.

Løsningen i kommuneoppgjøret betyr at streiken i kommunal sektor er avverget. Alle FO-medlemmer i kommunal sektor (KS) skal gå på jobb som vanlig. 

Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune, med unntak av ansatte i Oslo kommune, som har egne forhandlinger.

FO brøt forhandlingene med KS i april fordi lønnstilbudet var for dårlig. 

Årets lønnsoppgjør har en beregnet ramme på 3,7 prosent. Det er normen partene i det såkalte frontfaget kom fram til at norsk økonomi tåler for å ikke miste konkurransekraften med utlandet. Prisveksten for 2022 er på sin side beregnet til 3,4 prosent. Frontfagsramma innebærer altså en styrking av kjøpekraften med 0,3 prosentpoeng.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Får mer enn industrien – sterk lønnsøkning for nyutdannede  

FO krevde imidlertid mer enn ramma fra frontfaget fordi kommuneansatte i fjor ikke fikk lønnsøkningen som var avtalt. Det er FO-lederen fornøyd med å ha oppnådd. 

– Det har vært en svært tøff mekling. Vi har fått en ramme på 3,84 prosent. Det er 0,14 prosentpoeng mer enn frontfaget og 0,44 prosentpoeng mer enn forventet prisstigning. Med tanke på dagens situasjon i Europa er vi fornøyd med resultatet, sier Mimmi Kvisvik. 

Hun understreker at resultatet tar høyde for det tapte fra i fjor, som nå blir kompensert. 

Ramma for kommuneoppgjøret ble beregnet til 3,84 prosent. Av dette utgjorde overheng og anslått glidning 1,9 prosent, mens tarifftilleggene gir bidrag til årslønnsveksten på 1,94 prosent.

LES MER: Hva er ramme, overheng og glidning?

Kvisvik trekker fram at startlønna med dagens resultat øker med hele 35 600 kr. Det kan bidra til økt rekruttering av sosialfaglige kompetanse i kommunene.   

LES MER: Dette krevde FO i kommuneoppgjøret
LES OGSÅ: Her er kravene fra LO kommune (PDF, 265KB)

LO Kommune

Gode ubekvemstillegg og uttelling for kompetanse

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at alle bestemmelsene i tariffavtalen (PDF, 551KB) er oppe til revisjon. Et sentralt punkt i meklingen har handlet om ubekvemstillegg og uttelling for kompetanse. Også her er FO-lederen tilfreds med resultatet.

– Lønnstilleggene for kveld, natt og helg øker betydelig i den nye tariffavtalen. Kveldstillegget blir nå delt i to, slik at vi beholder kveldstillegg på 56 kroner mellom kl. 17 og 21. Fra kl. 21 til 06 blir tillegget minst 25 prosent, eller minimum 70 kr i timen, sier Kvisvik.

Satsen for helgetillegget øker fra 53 kr til minimum til 70 kr per time, eller minst 22 prosent.  Den såkalte «trappa» avvikles, men de nye minimumsbestemmelsen gjør det mulig å avtale høyere satser lokalt. De nye ubekvemstilleggene får imidlertid først virkning fra 1. januar 2023.

FO har også fått på plass en bestemmelse om kompetanseuttelling. Dette har vært et krav i mange år.

– Hvis man etter avtale med arbeidsgiver gjennomfører videreutdanning i tråd med lokal kompetanseplan, skal man nå få opprykk til ny stillingskode, sier forbundslederen.

Kvisvik betrakter resultatet som en viktig kompetanseseier.

– Denne bestemmelsen vil bidra til verdsetting og utvikling av våre medlemmers sosialfaglige kompetanse i kommunene. Det er særlig viktig i en flyktningkrise, fortsetter hun. 

LES MER I FONTENE: Kronetillegg til alle og bedre betaling for turnus. Dette er den nye lønna for kommuneansatte

Forhandlinger KS

Slik er den nye lønna

Etter en krevende mekling aksepterte partene til slutt en skisse fra Riksmekleren. Løsningen betyr økt kjøpekraft og reallønnsvekst for FOs medlemmer i kommunal sektor. 

‒ Alle i stillingsgruppe med krav til tre- eller fireårig universitets- og høyskoleutdanning er sikret et tillegg på minimum 14 700 kr, maksimalt 16 800 kr. Ledere og fagledere som er direkte plassert får et tillegg på 2,6 prosent på grunnlønnen, sier Kvisvik. 

I tillegg økes som nevnt startlønna for de med tre-, fire og femårig utdanning betydelig. Økningen er henholdsvis 35 600 kr, 36 000 kr og 30 300 kr.

LES ALT: Her er Riksmeklerens møtebok (med alle tillegg og ny lønnstabell) (PDF, 2MB)

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

Resultatet i hovedoppgjøret i KS skal nå ut på uravstemning hos medlemmene.  

Fem av de seks LO-forbundene godtok meklingsresultatet, mens det siste, Skolenes Landsforbund, forkastet det anbefalte forslaget. 

Jobber du i kommunal sektor og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

FOs forhandlingsutvalg

Slik foregår forhandlingene i kommuneoppgjøret

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune. LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i kommunal sektor (tariffområde KS).

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO kommune, deltar FO-leder Mimmi Kvisvik aktivt i forhandlingene med kommunesektorens organisasjon (KS). Hun rådfører seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte og rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt. Disse forhandler din lønn: 

Mimmi Kvisvik , forbundsleder 
Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune  (FO Hordaland)
Marit Frette Opsahl, fylkessekretær (FO Viken)
Arnhild H. Skaanes, hovedtillitsvalg Trondheim kommune (FO Trøndelag)
Anita Kivijervi, fylkessekretær (FO Troms og Finnmark)
Helga Melsom, rådgiver ved FOs forbundskontor