Brudd og fare for streik i lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Nå blir det mekling
FARE FOR STREIK: Partene må nå møte hos Riksmekleren. Det er fare for kommunestreik i slutten av mai. FO-Oslo leder Hanne Groseth representerer FOs medlemmer i forhandlingene.

Sammen med LO Kommune Oslo valgte FO i dag å bryte forhandlingene med Oslo kommune. Årsaken var hovedsakelig at det har gått til brudd i de andre kommuneforhandlingene som setter en ramme for Oslo Kommunes oppgjør. 

Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som har Oslo kommune som arbeidsgiver. I tariffområdet Oslo kommune har FO om lag 1800 medlemmer. 

– Brudd i de andre kommuneforhandlingene gjør at vi ikke har en økonomisk ramme å forholde oss til for å sikre våre medlemmer reallønnsøkning, sier leder i FO Oslo, Hanne Groseth. 

For få timer siden ble det brudd i kommuneoppgjøret mellom LO kommune og KS. Disse forhandlingene legger tradisjonelt en norm for hvilke tilbud Oslo kommune gir. 

‒ Tilbudet fra KS var under ramma fra frontfaget, sier en skuffet FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Også i Oslo kommune krevde FO en reallønnsøkning. I tillegg til et krav om at all lønnsdannelse skulle skje sentralt.

– Det ble brudd i KS-oppgjøret fordi de gav LO Kommune et tilbud som lå under rammen til frontfaget. I det siste tilbudet vi har fått fra Oslo kommune foreslår de en pott avsatt til lokale forhandlinger, sier Groseth. 

Hvor mye Oslo kommune ønsker at denne potten skal utgjøre av rammen har de ikke spesifisert.

– Samlet sett så vi ingen mulighet til å komme til enighet innen fristen, sier leder i FO Oslo, Hanne Groseth.

Bruddet i lønnsforhandlingene betyr at det er fare for streik i Oslo kommune fra slutten av mai. Se datoene for meklingsinnspurten lenger nede i saken.

LES OGSÅ: Nå er lønnsoppgjøret i Oslo kommune i gang. Her er FOs krav.
LES MER: Her er kravene i Oslo kommune (PDF, 653KB) (2MB).

Forhandlingsutvalget

Kroner og øre

Et av kravene inn i lønnsoppgjøret var at alle ansatte i Oslo kommune skulle få et kronetillegg som gir økt kjøpekraft. 

‒ I Oslo kommune sitt siste tilbud kom det frem at de ønsker et prosentvis tillegg på lønnstabellen, med et minimums kronetillegg for alle. Vi vil ivareta likelønn ved generelle tillegg på lønnstabellen. Dette vil bli en del av et likelønnsløft som forhindrer verdsettingsdiskriminering, og vi vil kjempe videre for å oppnå dette, sier Groseth.

Uttellling for kompetanse

I tillegg har FO Oslo krevd lønnskompensasjon for videreutdanning. FO-lederen i Oslo er tydelig på at dette lønnsoppgjøret er nødt å sikre fortsatt rekruttering av kompetanse til Oslo kommune i fremtiden. Det er særlig viktig på vei ut av pandemien, og i møte med den store flyktningestrømmen vi venter fra Ukraina, mener hun.

‒ FO-medlemmenes kompetanse er avgjørende for at Oslo kommune skal kunne yte gode velferdstjenester, og løse den sosiale krisen som har oppstått som følge av pandemien, sier Groseth. 

Da er det helt nødvendig med en lønnsvekst som sikrer nok sosialfaglige kompetanse i kommunen mener hun.

‒ Kompetanse skal gi uttelling i lønn. Med det utgangspunktet er det skuffende at arbeidsgiver ønsker å legge til rette for at det tas penger ut fra den sentrale rammen for å overføre til lokale lønnsforhandlinger, sier hun. 

rksmekler

Her er datoene for mekling

Meklingen starter allerede til uka, med frist for enighet 23. mai. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 24. mai.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke streik, og håper på gjennomslag for våre krav hos Riksmekleren. Om nødvendig er vi likevel beredt til å streike for medlemmenes rettferdige krav, sier Groseth.

Slik foregår lønnsforhandlingene i Oslo kommune

FO Oslo forhandler med Oslo kommune som en del av LO kommune Oslo. Her sitter Groseth sammen med Fagforbundet, Creo og Skolenes landsforbund (SL).  Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

FO Oslo har et forhandlingsutvalg med medlemmer fra ulike bydeler og etater i Oslo kommune som jobber med å fremme FOs medlemmers interesser i forhandlingene. Forhandlingsutvalget ledes av leder og nestleder i FO Oslo, Hanne Groseth og Joachim Nybakke.