Lønnsoppgjøret i Oslo kommune i gang. Her er FOs krav

De sentrale lønnsforhandlingene i Norge er oppdelt i tariffområder. I tariffområdet Oslo kommune har FO om lag 1750 medlemmer. Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som har Oslo kommune som arbeidsgiver.

Krever sikret kjøpekraft

I år endte ramma fra det såkalte frontfaget i privat sektor på 2,7 prosent, mens prisstigningen er beregnet til 2,8 prosent. I praksis betyr det at kommunesansatte får reallønnsnedgang dersom ramma fra frontfaget blir tellende.

‒ Det er uaktuelt å akseptere reallønnsnedgang. Vi skal sikre kjøpekraften for våre medlemmer i Oslo kommune, sier leder i FO Oslo, Hanne Groseth.

I fjorårets lønnsoppgjør sakket offentlig sektor etter sammenliknet med privat sektor. Industrien hadde i 2020 en lønnsvekst på 2,2 prosent, mens kommunalt ansatte kun fikk 1,7 prosent. FO mener dette gapet nå må tettes.  

LES MER: Frontfagsmodellen legger føringer for alle lønnsoppgjør i Norge. Les mer om det her.

Hanne Groseth

Opptatt av likelønn

‒ Vi krever kompensasjon for mindrelønnsutviklingen i offentlig sektor i fjor.  Dette er viktig for likelønnskampen.  Som en del av offentlig sektor har Oslo kommune en overvekt av kvinnelige ansatte, mens frontfaget i industrien har en overvekt av mannlige ansatte. Vi kan ikke godta at lønnsgapet mellom menn og kvinner blir større, sier Groseth.

FOs krav inneholder også andre krav for å utjevne lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

LES MER: Her er kravene i Oslo kommune (PDF, 653KB).

Kommer ikke partene til enighet innen fristen natt til 1. mai, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. Meklingsfristen er 26. mai. Dersom man ikke oppnår enighet innen fristen vil en eventuell streik ha oppstart ved arbeidstidens begynnelse torsdag 27.mai.

Jobber du i Oslo kommune og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO Oslo.
 

Slik foregår lønnsforhandlingene i Oslo kommune

FO Oslo forhandlet med Oslo kommune som en del av kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH). Her sitter Groseth sammen med Fagforbundet, Creo og Skolenes landsforbund (SL).  Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

FO Oslo har et forhandlingsutvalg med medlemmer fra ulike bydeler og virksomheter i Oslo kommune som jobber med å fremme FOs medlemmers interesser i forhandlingene. Forhandlingsutvalget ledes av leder og nestleder i FO Oslo, Hanne Groseth og Joachim Nybakke.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff