Brudd i kommuneoppgjøret. – Må ha en lønnsutvikling som sikrer nok sosialfaglig kompetanse i kommunene
FARE FOR STREIK: Partene må nå møte hos Riksmekleren. Det er fare for kommunestreik i slutten av mai.

Sammen med LO Kommune valgte FO i dag å bryte forhandlingene med KS.  Årsaken var hovedsakelig at lønnstilbudet var for dårlig.

Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune, med unntak av ansatte i Oslo kommune, som har egne forhandlinger. Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør der man forhandler om både lønn og andre arbeidsvilkår.

‒ Vi er skuffet over at vi ikke greide å komme til enighet. Kravet vårt om et lønnsløft for alle var det ikke mulig å få til. Derfor må vi nå be Riksmekleren om hjelp, sier Kvisvik.

Bruddet i lønnsforhandlingene betyr at det er fare for streik i kommunene fra slutten av mai. Se datoene for meklingen lenger nede i saken.

Årets lønnsoppgjør har en ramme på 3,7 prosent. Siden prisveksten er beregnet til 3,3 prosent, er det et godt utgangspunkt for å sikre økt kjøpekraft, eller det som kalles reallønnsvekst.

FO har imidlertid krevd mer enn 3,7 prosent økning i lønna i år.

‒ Tilbudet fra KS var under ramma fra frontfaget, sier en skuffet FO-leder.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Mimmi Kvisvik

Krever økt kjøpekraft og kompensasjon for det tapte

I fjor skulle lønnsveksten for kommunalt ansatte vært på 2,8 prosent, 0,1 prosentpoeng over normen fra konkurranseutsatt industri. Den endte på bare 2,5 prosent. Det var den laveste veksten blant de store tariffområdene i 2021. Men også i 2020 tapte offentlig sektor terreng.

‒  Dette kan vi ikke akseptere. I tillegg til ramma fra frontfaget krever vi derfor en kompensasjon for det tapte, sier Kvisvik.

Utgangspunktet for LO Kommunes krav er den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap.

LES MER: Dette krever FO i kommuneoppgjøret
LES OGSÅ: Her er kravene fra LO kommune (PDF, 265KB)

FO-lederen understreker at lønnsveksten i KS må sikre rekruttering og arbeidskraft i kommunene. Det er særlig viktig på vei ut av koronakrisen, og når mange kommuner skal ta imot flykninger fra Ukraina på en faglig forsvarlig måte.

‒ Vi er nødt til få en lønnsvekst som sikrer nok sosialfaglige kompetanse i kommunene. Kompetanse skal gi uttelling i lønn. Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger, sier Kvisvik.

I tillegg er forbundslederen opptatt av en positiv utvikling når det gjelder likelønn.

LES I FONTENE: – Tilbudet vi fikk var altfor for dårlig, sier Kvisvik etter bruddet i lønnsforhandlingene for kommuneansatte
LES OGSÅ HOS KS:  – Komplisert oppgjør gir behov for mekling

Her er datoene for mekling

Meklingen starter allerede til uka, mens meklingsinnspurten er 21. – 23. mai. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 24. mai.

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme fram til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige og riktige krav, sier Kvisvik.

Jobber du i kommunal sektor og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

LOkommune

Slik foregår forhandlingene i kommuneoppgjøret

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune. LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i kommunal sektor (tariffområde KS)

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO kommune, deltar FO-leder Mimmi Kvisvik aktivt i forhandlingene med kommunesektorens organisasjon (KS). Hun rådfører seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte og rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt.