BEREDT: Hanne Groseth, Leder i FO Oslo, er klar for forhandlinger på vegne av FOs medlemmer i Oslo kommune.
BEREDT: Hanne Groseth, Leder i FO Oslo, er klar for forhandlinger på vegne av FOs medlemmer i Oslo kommune.

I dag startet lønnsforhandlingene til om lag 1750 FO-medlemmer i tariffområdet Oslo kommune. Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som har Oslo kommune som arbeidsgiver.

Krever økt kjøpekraft

I år endte rammen fra det såkalte frontfaget i privat sektor på 3,7 prosent. Denne er 0,4 % over den anslåtte prisstigningen på 3,3 prosent. I praksis betyr det at rammen i år muliggjør økt kjøpekraft for kommuneansatte.

‒ Vi skal sikre økt kjøpekraft for våre medlemmer i Oslo kommune, sier leder i FO Oslo, Hanne Groseth.

Hun representerer FO i forhandlingene, som en del av sammenslutningen LO Kommune Oslo. Les mer om hvordan forhandlingene foregår lenger nede i saken.

‒ For FO Oslo er et av de viktigste kravene inn i oppgjøret å sikre uttelling for kompetansen til våre medlemmer. Mange av FOs medlemmer har etter- og videreutdanning eller mastergrad, uten å få uttelling for det. Det krever vi at de får, sier Groseth. 

LES MER I FONTENE: Lønnsoppgjøret i Oslo kommune: Krever uttelling for videreutdanning og master.

Hovedkravene til LO Kommune Oslo er reallønnsvekst for alle, generelt kronetillegg i tabellen, kompensasjon for videreutdanning og master, samt å sikre tiltak for at eldre ansatte kan stå lenger i arbeid. 

LES MER: Frontfagsmodellen legger føringer for alle lønnsoppgjør i Norge. Les mer om det her.

Bærekraftige krav

‒ Vi vil ivareta likelønn ved generelle tillegg i tabellen, og kompensasjon for den utdanningen du har. Dette vil bli en del av et likelønnsløft som forhindrer verdsettelsesdiskriminering. Som en del av offentlig sektor har Oslo kommune en overvekt av kvinnelige ansatte, mens frontfaget i industrien har en overvekt av mannlige ansatte. Vi kan ikke godta at lønnsgapet mellom menn og kvinner blir større, sier Groseth.

LO Kommune Oslo krever også at Oslo kommune skal fremme grønne alternativer for tjenestereiser og gjennomføring av møter over større avstander. 

LES MER: Her er kravene i Oslo kommune (PDF, 2MB).

Kommer ikke partene til enighet innen fristen natt til 1. mai, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. 

Jobber du i Oslo kommune og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO Oslo.
 

Slik foregår lønnsforhandlingene i Oslo kommune

FO Oslo forhandler med Oslo kommune som en del av LO kommune Oslo. Her sitter Groseth sammen med Fagforbundet, Creo og Skolenes landsforbund (SL).  Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

FO Oslo har et forhandlingsutvalg med medlemmer fra ulike bydeler og virksomheter i Oslo kommune som jobber med å fremme FOs medlemmers interesser i forhandlingene. Forhandlingsutvalget ledes av leder og nestleder i FO Oslo, Hanne Groseth og Joachim Nybakke.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff