Brudd i frontfagsforhandlingene. Lønnsoppgjøret går til mekling
BRUDD: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid kom ikke til enighet om en ramme for årets lønnsoppgjør (Foto: LO/NHO).

Det er frontfaget i konkurranseutsatt industri som legger normen for lønnsveksten i Norge. Ingen FO-medlemmer er direkte berørt av disse forhandlingene. Resultatet gir likevel en ramme for hva vi kan forvente i de andre lønnsoppgjørene senere i vår. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør som i utgangspunktet kun dreier seg om lønn.

LOs hovedkrav i år er å sikre medlemmenes kjøpekraft, prioritere seriøsitet, likelønn og å motvirke lavlønn.

– Vi har forsøkt etter beste evne å komme fram til et resultat, men vi står for lang fra hverandre. Derfor ber vi nå om hjelp fra Riksmekleren for å se om vi kan komme til enighet etter påske, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da bruddet var et faktum.

Les mer hos FriFagbevegelse:

Les også: Det kan bli streik i årets lønnsoppgjør. Her overleveres kravene

Mimmi Kvisvik

FO krever uttelling for innsatsen

I fjor var ramma fra frontfaget på kun 1,7 prosent. Det betyr at partene var enige om at det var lønnsveksten norsk økonomi kunne tåle. De endelige tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser imidlertid at industrien gikk ut over egen ramme i fjor.

Industriansatte fikk en lønnsvekst på 2,2 prosent, mens statsansatte, kommuneansatte og ansatte i helseforetak fikk langt mindre, henholdsvis 1,8, 1,7 og 1,8 prosent.

Les mer: Ansatte i offentlig sektor fikk minst i fjor. I år krever Mimmi Kvisvik at de blir blant lønnsvinnerne

‒ I fjor var vi solidariske med et norsk samfunn i økonomisk krise. Vi holdt oss innenfor rammene industrien satt, nå viser det seg at de selv har brutt denne rammen. Vi aksepterer ikke å bli hengende etter lønnsmessig. Våre medlemmer har gjort en fenomenal innsats under koronapandemien. Vi forventer at de blir kompensert for den uvurderlige jobben de gjør, sier Kvisvik.

Les mer: Spent på årets lønnsoppgjør? Her er datoene du må merke deg

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør kan du kontakte din tillitsvalgt eller FOs avdeling i ditt fylke.

Les også: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn