Storstreiken avverget: Enighet i kommuneoppgjøret. Her er den nye lønna for FOs medlemmer
HOS RIKSMEKLEREN: FO-leder Mimmi Kvisvik sto på krava seks timer over meklingsfristen. Årets lønnsøkning for FOs medlemmer er omtrent en tidobling sammenliknet med i fjor.

Lønnsoppgjøret i KS gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune, med unntak av ansatte i Oslo kommune, som har egne forhandlinger.

‒ Vi har fått mer enn ramma fra frontfaget og har sikret kjøpekraften for våre medlemmer i kommunene, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

I Norge er det lang tradisjon for at lønnsoppgjørene følger normen fra frontfaget. Bare unntaksvis blir man enige om en høyere ramme enn det. Derfor er dagens løsning i kommuneoppgjøret en seier for arbeidstakersiden. 

Løsningen kom etter at Riksmekleren la fram et forslag som etter hvert ble akseptert.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Resultatet innebærer en vesentlig forbedring av tilbudet KS ga i april, som førte til brudd.

Enigheten betyr at det ikke blir kommunestreik. Alle FO-medlemmer skal altså gå på jobb som vanlig.

Tøff mekling – solidarisk løsning

For både FO og LO er fordelingshensyn viktig. Krisen som pandemien har utløst i arbeidsmarkedet har rammet sosialt svært skjevt. Det påvirker også sentrale lønnsoppgjør. Det betyr at partene tar hensyn til økonomien samlet i sine lønnskrav for å motvirke økende sosiale forskjeller og ulikhet.

‒ Det har vært en veldig tøff mekling. Likevel har vi fått en løsning som er i tråd med tariffpolitikken til både FO og LO. Oppgjøret er solidarisk og tar hensyn til at svært mange fremdeles er permitterte og arbeidsledige. Det er et ansvar vi som sosialpolitisk aktør tar tungt, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES MER: Derfor ble det brudd i kommuneoppgjøret

Mimmi Kvisvik

Sikret kjøpekraft og likelønn

Sammen med FOs forhandlingsutvalg har Kvisvik stått hardt på krava om at lønnsøkningen i år måtte være betydelig høyere enn i fjor.

‒ FOs medlemmer har gjort en kjempejobb under pandemien. Derfor er vi tilfreds med en lønnsøkning som er vesentlig høyere enn i fjor, koronakrisen til tross. Resultatet betyr også at vi har fått kompensjon for noe av mindrelønnsutviklingen offentlig sektor hadde sammenliknet med industrien etter fjorårets oppgjør, konstaterer Kvisvik.

At kommunal sektor nå får høyere lønnsvekst enn privat industri (frontfaget) er gode nyheter for likelønnsutviklingen. Om lag 75 prosent av årsverkene i kommunal sektor består av kvinner.

LES OGSÅ: Dette krevde FO i kommunoppgjøret

Her er den nye lønna

Etter lange forhandlinger aksepterte partene et forslag fra Riksmekleren som innebærer en økonomisk ramme på 2,82. Det er litt mer enn forventet prisvekst i 2021. Ramma fra frontfaget endte i år imidlertid bare på 2,7 prosent.

0,12 prosentpoeng utgjør mer enn det kanskje kan høres ut som:

‒ Alle med treårig utdanning er sikret et tillegg på minimum 12 100 kr, mot 1400 i fjor. De med høyest utdanning og lengst ansiennitet kan få opp mot 21 000 i tillegg på lønna, sier Kvisvik.

SE TILLEGGENE: Her er de sentrale tilleggene

LES MER: Les alt om resultatet i Riksmeklerens møtebok (PDF, 267KB).

NY LØNNSTABELL: Dette blir den nye lønnstabellen for alle stillingsgrupper. (PDF, 118KB)

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

LES OGSÅ HOS KS: Dette ble resultatet i mellomoppgjøret 2021 i KS-området

LES I FONTENE: Mellom 12.000 og 21.000 kroner i lønnstillegg for FO-ere i kommunene

Mer å hente i lokale forhandlinger

FO har fått mange innspill fra tillitsvalgte om at det er behov for å ha lokale forhandlinger om kapittel 4 i hovedtariffavtalen (PDF, 551KB) i år. Det er nå avtalt en pott til lokale forhandlinger på 1 prosent med virkning fra 1. oktober. Det kan utgjøre flere tusen kroner for den enkelte. Forhandlingene skal gjennomføres innen 15. oktober.

Det er også avtalt at de lokale lønnsforhandlingene skal baseres på lokal lønnspolitikk. Lønnspolitikken skal bidra til å beholde, utvikle og rekruttere, motivere til kompetanseutvikling og mer heltid, samt sikre likelønn.

– Meklingen har for FO handlet om likelønn og solidaritet. Når Riksmekler til slutt presenterte en skisse med en lønnsøkning høyere enn normen fra frontfaget, kunne vi ikke ta landet ut i storstreik. Kommunesektoren står fremdeles i en svært krevende situasjon. Derfor er vi fornøyd med en løsning som forhindret streik for våre medlemmer, avslutter Kvisvik.

Jobber du i kommunal sektor og har spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Forhandlingsutvalg i KS

 

Slik foregår forhandlingene i kommuneoppgjøret

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune (Fagforbundet, FO, EL og IT Forbundet, Creo, SL, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet).

Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene. LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO kommune deltar FO-leder Mimmi Kvisvik aktivt i forhandlingene med kommunesektorens organisasjon (KS). Hun rådfører seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte fra hele landet, og to rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff