hovedoppgjør ks-området

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca. 13 000 medlemmer. I forhandlingene lyktes FO med å få til en lønnsøkning for medlemmene:

‒ Vi er glade for at det økonomiske resultatet i KS-området som ga våre medlemmer minimum 8.500 kr i lønnsøkning, og opptil 11.600 kr, sa FO-leder Mimmi Kvisvik.

KS er som FO opptatt av kompetanse og kvalitet i de kommunale tjenestene. FO fikk gehør for at det er nødvendig å gå gjennom hvordan man løser arbeidstidsutfordringer i kommunalt barnevern. Kvisvik var spesielt fornøyd med å ha fått gjennom punkter i avtalen som forsterker kampen for likelønn.

Les mer om uravstemningen:
Uravstemning – forhandlingsresultatet i KS-oppgjøret

Her er tilbudet fra KS:
Tilbud nummer to fra KS til LO Kommune (PDF, 858KB)

Les FO-leder Mimmi Kvisviks reaksjon på oppgjøret i KS:
Kvisvik fornøyd med resultatet i KS-oppgjøret