Hva er en hovedtillitsvalgt? Hva er en plasstillitsvalgt?


Hva er en hovedtillitsvalgt?

Den tillitsvalgte som er valgt for å representere medlemmene overfor arbeidsgiver kaller vi hovedtillitsvalgt. Den hovedtillitsvalgte har både rettigheter og plikter som er gitt gjennom Hovedavtalen. En hovedtillitsvalgt har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sitt verv. Det kan også være snakk om hel eller delt stilling satt av til arbeidet, alt etter hvor mange medlemmer klubben har. Bestemmelser om dette finner vi i Hovedavtalene for de ulike områdene. I første omgang understreker vi bare at det er en forutsetning for fri osv at man melder fra til arbeidsgiver når man velger en ny hovedtillitsvalgt.

Last ned eksempel på brev: Slik melder du ifra til arbeidsgiver om tillitsverv. (DOCX, 79KB)

Les også: Hva er den tillitsvalgtes viktigste oppgaver?
 

Hva er en plasstillitsvalgt?

I en stor klubb vil den hovedtillitsvalgte ofte ha ansvar for FOere på en rekke ulike arbeidsplasser, kontorer og virksomheter. I større kommuner eller andre virksomheter velges det også gjerne plasstillitsvalgte. Det er tillitsvalgte som tar seg av oppgavene på det enkelte kontor eller det enkelte tjenestested. Disse har også rettigheter og plikter gjennom Hovedavtalen. Den hovedtillitsvalgtes oppgave blir da også å koordinere arbeidet i FO-klubben som helhet.

Finn avtalene som gjelder for deg her:

Mer om rettigheter og plikter for tillitsvalgte finner du her.