På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

Lurer du på hvilke rettigheter du har i jobben din? I 2022 arrangerer FO fire digitale fagseminar med tema som omhandler arbeidstakers rettigheter, plikter og muligheter.

Les mer om fagseminaret

FO har medlemmer i en rekke bedrifter som har avtale med NHO:

Private institusjoner, BPA-ordninger og barneverntiltak:
Aberia, Ecura bo og habilitering AS, Olivia Solhaugen AS, Human Care AS, KOA ungdomstiltak AS, Villa Vika AS, Stendi AS.

Stiftelser:
Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, Finnmarkskollektivet, Haraldsplass diakonale stiftelse.

Private helseforetak:
Helseforetaket Incita AS, Recovery akademiet.

Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer forholdet mellom partene.
Last ned (pdf) (314KB)
 

Tariffavtalen 2022 - 2024

Regulerer lønnsforholdene.
Last ned overenskomst 453 (pdf) (695KB)                                                                                 

Last ned overenskomst 481 (pdf) (JPG, 5KB) 

Aktuelle saker