Fagseminar for FOs medlemmer

I 2022 tilbyr FO sine medlemmer i NHO-området kvartalsvis digitale fagseminar med tema som omhandler arbeidstakeres rettigheter, plikter og muligheter.

Oversikt over kommende seminar og påmelding finner du her

Se sendingen her:

 

 

 


På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

FO har medlemmer i en rekke bedrifter som har avtale med NHO:

Private institusjoner, BPA-ordninger og barneverntiltak:
Aberia, Ecura bo og habilitering AS, Olivia Solhaugen AS, Human Care AS, KOA ungdomstiltak AS, Villa Vika AS, Stendi AS.

Stiftelser:
Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, Finnmarkskollektivet, Haraldsplass diakonale stiftelse.

Private helseforetak:
Helseforetaket Incita AS, Recovery akademiet.

Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer forholdet mellom partene.
Last ned (pdf) (314KB)
 

Tariffavtalen 2018 - 2020

Regulerer lønnsforholdene.
Last ned overenkomst 453 (pdf) (8MB)
Last ned overenskomst 481 (pdf).  (1MB)

Aktuelle saker