Sjekk ditt område: Dette er status i lønnsoppgjøret nå
FÅ SVAR: Her kan du lese om hva som gjelder for deg i årets lønnsoppgjør. Lurer du på noe? Ta kontakte med din tillitsvalgte eller fylkesavdeling.


Årets lønnsoppgjør er preget av koronapandemien, og den økonmiske krisen vi befinner oss i. Her kan du lese om hvilke forventninger FO-leder Mimmi Kvisik hadde til lønnsoppgjøret i juni. 

Lønnsoppgjørene i Norge baserer seg på den såkalte frontfagsmodellen. Den gir en veiledende norm (en ramme) for å sikre at vi beholder en sunn økonomi, og ikke svekker konkurransekraften med utlandet. Les mer om det her: Enighet i lønnsoppgjøret i industrien: Slik blir ramma for resten av oppgjøret

Forvirret? Les mer om hvordan lønnsoppgjøret i Norge er bygget opp her.
LES MER: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdeling.


 Her finner du oppdaterte lønnstabeller

Digitale forhandlinger

For deg som jobber i en kommune eller fylkeskommune

Det ble enighet i kommuneoppgjøret (KS) natt til 16. september. FOs medlemmer har nå godkjent resultatet gjennom en uravstemning.

For deg som jobber i staten

I staten var det lenge fare for streik, men partene kom til enighet hos Riksmekleren natt til 15. oktober.  Her er resultatet som nå skal ut på uravstemning.

Resultatet er nå ute på uravstemning hos FOs medlemmer i staten.

For deg som jobber i Oslo kommune

Også i Oslo kommune ble det brudd i forhandlingene, og oppgjøret endte hos Riksmekleren. Partene kom til enighet natt til 15. oktober. Resultatet var en stor seier for FO.

Resultatet er nå ute på uravstemning hos FOs medlemmer i Oslo kommune.

For deg som jobber i helseforetak (Spekter helse)

Oppgjøret i sykehussektoren foregår i flere etapper. Slik er lønnsoppgjøret i Spekter bygget opp.

Partene kom til enighet i lønnsforhandlingene sent på kvelden 26.oktober: Enighet i lønnsforhandlingene for helseforetakene: Her er den nye lønna for FOs medlemmer.

Les alt fra forhandlingene:

LES MER: Enighet i de sentrale A-delsforhandlingene i Spekter. Se resultatet her.

Lønnsoppgjøret i Spekter


For deg som jobber i andre virksomheter i Spekter

FO har medlemmer i en del helse- og omsorgsvirksomheter som er organisert i Spekter. Les hvilke her.

Her er det enighet om de generelle tilleggene og endringer i hovedavtalen. Nå foregår det lokale lønnsforhandlinger (de såkalte B-delsforhandlingene).

LES MER: Slik er lønnsoppgjøret i Spekter bygget opp.

Jobber du i en Spekter-virksomhet, kontakt din tillitsvalgt eller fylkesavdeling om hva som er status for deg.   
 

For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK)

Området som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle. FO er direkte motpart i syv tariffavtalen i Virke-HUK området. Alle fremforhandles parallelt.

1. desember kom partene til enighet og sikret lik lønnsvekst som i de korresponderende tariffavtalene i offentlig sektor.

LES MER: Enighet i Virke-HUK: Her er den nye lønna for deg som jobber i ideell virksomhet
 

For deg som jobber i privat virksomhet (NHO Service og Handel/NHO Abelia)

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak.

Her er det nå streik. Les om streiken her. 

Sent tirsdag 10. november ble det brudd i forhandlingene på avtale 453: Brudd i forhandlingene med NHO.

Og det ble påfølgende brudd i forhandlingene på avtale 481 den 12. november: Brudd i forhandlingene for Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO.

Dato for mekling i oppgjør for overenskomst 453 er satt til 7. og 8. januar 2021. For overenskomst 481 er dato for mekling 18. og 19. januar 2021.

Les mer: Fare for streik for FOs medlemmer i privat sektor (NHO)


For deg som jobber i kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken.

Lønnsoppgjøret i KA gikk til streik. Etter én måneds varighet ble ble streiken avsluttet. Her kan du lese om resultatet av den historiske streiken.

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdeling.

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret