Dette er status i lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør. Det betyr at partene i utgangspunktet kun skal forhandle om lønn. FOs medlemmer er organisert i ulike tariffområder, basert på hvor de jobber. Finn din tariffavtale her.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

For deg som jobber i kommunal sektor (KS), i staten eller i Oslo Kommune

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor gikk i år til brudd. Dermed måtte Riksmekleren bistå med å finne løsninger. Det ble enighet 27. mai etter mekling flere timer på overtid. Du kan lese mer om resultatene under.

I høst er det også gjennomført lokale forhandlinger. Har du spørsmål om resultatene av de lokale forhandlingene kan du kontakte din tillitsvalgt eller fylkesavdeling.

LES OGSÅ: Hvis Unio får mer, kan LO, YS og Akademikerne kreve det samme

For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene ble gjennomført 24. juni. Partene kom til enighet rett etter fristen ved midnatt.

LES SAKEN: Godt resultat i sykehusoppgjøret. Her er den nye lønna i helseforetakene

I høst er det også gjennomført lokale forhandlinger. Har du spørsmål om resultatene av de lokale forhandlingene kan du kontakte din tillitsvalgt eller fylkesavdeling.

For deg som jobber i andre virksomheter i Spekter

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Første forhandlingsrunde startet 14. april (A-delen). Senere har de såkalte B-delsforhandlinger om lønn i den enkelte virksomhet blitt gjennomført.

Ta kontakt med din lokal tillitsvalgt eller fylkesavdeling som du har spørsmål om disse forhandlingene.

SE OGSÅ: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK)

Området som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle.

Årets lønnsoppgjør i Virke-HUK ble gjennomført i tre etapper:

  • Første runde handlet om  landsovernskomsten "virksomheter § 26", "høgskoler" og "museer og andre kulturinstitusjoner". Disse avtalene korresponderer med det statlige tariffområdet. Les resultatet her.  
  • Andre runde handlet om overenskomsten "Spesialistehelsetjenesten". Denne avtalen korresponderer med oppgjøret i helseforetakene. Les resultatet her.
  • Tredje runde handlet om landsoverenskomst for "Helse- og sosiale tjenester", "barnehagene", "utdanning" og "Virksomheter § 27". Disse avtalene korresponderer med det lønnsoppgjøret i kommunal sektor.  Les resultatet her. 

Ved siden av sentrale forhandlinger gjennomføres også lokale forhandlinger.
Har du spørsmål om lokale forhandlinger kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdeling.

For deg som jobber i private omsorgsbedrifter (NHO Service og Handel og NHO Abelia)

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak.

I dette området var FO i streik tidligere i vinter. Striden ble avklart i Rikslønnsnemnda i august 2021: NHO-streiken: Skuffende resultat i Rikslønnsnemnda

Datoene for når lønnsoppgjøret 2021 gjennomføres er ikke klare. Følg med på fo.no.

For deg som jobber i kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken.

I kirkelig sektor kom partene til enighet 31. august: Godt resultat i KA-oppgjøret. Her er den nye lønnen for deg som jobber i kirkelig sektor

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør kan du kontakte din tillitsvalgt eller FOs avdeling i ditt fylke.

SE OGSÅ: Finn din lønnstabell