Snart frist for lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Nå forhandler FO om lønna til nesten 20 000 medlemmer.
FORHANDLINGSINNSPURT: Nestleder Marianne Solberg og forbundsleder Mimmi Kvisvik representerer FOs medlemmer i henholdsvis staten og kommunal sektor i året lønnsforhandlinger.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor nærmer seg fristen. Partene har til 30. april kl. 24:00 for å komme til enighet. Kommer ikke partene til enighet innen fristen, går lønnsoppgjørene til mekling hos Riksmekleren senere i mai.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at vi forhandler om både lønn og andre arbeidsvilkår. Under ser du hvilke lønnsoppgjør som pågår nå.

LES OGSÅ: Godt resultat i industrien. Slik blir årets lønnsoppgjør
LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?
 

Kommunal sektor (KS)

Forhandlingene i kommuneoppgjøret startet 6. april. Dette tariffoppgjøret gjelder alle FOs medlemmer i kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo kommune. FO har ca. 15 300 medlemmer i kommunal sektor (KS).

Staten

Forhandlingene i staten startet 20. april. Dette oppgjøret gjelder alle FOs om lag 2600 medlemmer med staten som arbeidsgiver.

Oslo kommune

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune startet også 20. april. Oslo kommune er et eget tariffområde der FO har nesten 1900 medlemmer. Det er FO Oslo som representerer FO i forhandlingene.

Alle lønnsoppgjørene for FOs medlemmer i offentlig sektor har frist natt til 1. mai.

Lurer du på hva som gjelder for deg, ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

SE DATOENE: Tariffkalender: Se når vi forhandler din lønn
LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff