Streiken avverget: Viktig pensjonsseier i Oslo kommune


‒ Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav i meklingen. Vi er spesielt fornøyd med at pensjonsvedtektene endelig er tilbake i overenskomsten, etter 26 års kamp. Det er en trygghet med tanke på alle ansattes fremtidige pensjon, sier fylkesleder i FO Oslo, Hanne Groseth.

FO Oslo forhandlet med Oslo kommune som en del av kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH). Her sitter Groseth sammen med Fagforbundet, Creo og Skolenes landsforbund (SL).  Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

De ordinære lønnsforhandlingene strandet i morgentimene onsdag 15. september. Da hadde forhandlingene pågått flere timer på overtid uten at partene hadde funnet en løsning. Oppgjøret gikk derfor til mekling hos Riksmekleren.

LES OGSÅ: Derfor ble det brudd i Oslo kommune

‒ Årets lønnsoppgjør har vært ekstra krevende på grunn av koronapandemien. Ramma fra frontfaget, som legger føringer for alle lønnsoppgjør i Norge, var rekordlav. Vi hadde dermed lite å forhandle om når det gjelder lønn. Vårt krav var likevel økt kjøpekraft, sier Groseth.

Forvirret? Les mer om hvordan lønnsoppgjøret i Norge er bygget opp her.
LES MER: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Siden årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, var det også mulig å forhandle om tekstendringer i avtalen knyttet til likelønn og uttelling for kompetanse. I tillegg var kravet om at pensjonsvedtektene skulle bli en del av overenskomsten (tariffavtalen i Oslo kommune) viktig for FO.

For få gjennom disse kravene, trengte FO Oslo og KAH hjelp fra Riksmekleren.

LES OGSÅ: Dette krevde FO i Oslo kommune


Her er resultatet: Gjennomslag for pensjon og kompetanse

FO Oslo har i flere tiår kjempet for få pensjonsbestemmelsene inn i overenskomsten. Nå er de endelig i mål.

‒ Dette er en stor seier for oss. Innfrielsen av dette kravet gjør at vi får forhandlingsrett på pensjon, slik at ikke arbeidsgiver kan endre på bestemmelsene uten først å snakke med oss, sier Groseth.

Hun berømmer arbeidsgiversiden for konstruktiv dialog i meklingen.

Hanne Groseth, FO OsloEt annet viktig krav for FO har vært at medlemmene skal få uttelling for kompetanse. I årets oppgjør er det laget en protokoll om kompetanse. Den sier at virksomhetene i Oslo kommune oppfordres til å gjennomgå bruken av stillingskoder. Generelle stillingskoder som konsulent og førstekonsulent kan erstattes med spesifikke profesjonskoder.

‒ Denne endringen kan synliggjøre fagkompetansen til våre profesjoner. Dette er viktig for mange av våre medlemmer som i dag er ansatt som miljøterapeuter. Dersom de får en ny og riktig stillingskode, som for eksempel vernepleier, vil de kunne gå opp en lønnsramme, sier Groseth.

Det vil også føre til større anerkjennelse av kompetansen våre profesjoner har, mener hun.

Groseth er også tilfreds med å ha fått inn formuleringer om heltid.

Hun er godt fornøyd med samarbeidet i kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH).

‒ Forhandlingsledelsen i KAH har gjort en solid innsats under hele forhandlingsprosessen, skryter hun.


Dette er den nye lønna

I meklingen kom partene til enighet om hvordan den nye lønna for ansatte i Oslo kommune blir:

Det gis et prosentvist tillegg i lønnstabellen på 0,9 prosent. Det tilsvarer minimum 4 400 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2020.

‒ Dette tillegget betyr økt kjøpekraft for våre medlemmer, og det er vi godt fornøyd med i dagens økonomiske klima, sier Groseth.

LES ALT: Her er er Riksmeklerens møtebok (med lønnstabell). (PDF, 643KB)

Jobber du i Oslo kommune og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO Oslo.

De sentrale lønnsforhandlingene i Norge er oppdelt i tariffområder. I tariffområdet Oslo kommune har FO om lag 1750 medlemmer. Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som har Oslo kommune som arbeidsgiver.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret