FRONTFAGET: I årets frontfagsforhandlinger forhandler LO og NHO om hele 125 ulike overenskomster.
FRONTFAGET: I årets frontfagsforhandlinger forhandler LO og NHO om hele 125 ulike overenskomster.

Etter fire forhandlingsdager, brøt LO forhandlingene med NHO, torsdag 30. mars. Frontfagsforhandlingene er viktige for resten av lønnsdannelsen i Norge, fordi de legger rammen for lønnsvekst i de andre tariffområdene.

LES MER: Hva er frontfaget, og hvordan påvirker det offentlig sektor?
SE OGSÅ: Hva betyr overheng, glidning og ramme?

– Det er skuffende at NHO ikke ville komme arbeidstakerne i møte. Derfor må vi nå be om hjelp fra Riksmekleren i håp om å komme til enighet der, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Dersom partene ikke blir enige i mekling kan 185 000 LO-medlemmer bli tatt ut i streik fra og med 16. April. 

HOLD DEG OPPDATERT: Alt om lønnsoppgjøret i 2023

– To år på rad har flertallet av arbeidstakere opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten deres. Når målet vårt er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen, kan vi ikke sitte stille og se på at den trenden skal fortsette i år, sier Følsvik.

Når arbeidstakere står sammen i en fagforening, får de mer gjennomslag i lønnsforhandlingene. Er du sosialarbeider, men ikke medlem av FO?

Bli medlem i dag

Selv om FOs medlemmer ikke er direkte berørte av frontfagsforhandlingene, vil resultatet ha mye å si for lønnsrammen i de andre tariffområdene. Derfor følger forbundet spent med på utviklingen i frontfaget.

Krever økt kjøpekraft, likelønnsprofil og tiltak mot lavlønn

I FOs tariffpolitiske uttalelse, står det at forbundet legger opp til et solidarisk og rettferdig lønnsoppgjør.

LES UTTALELSEN: FOs tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2023

– Det er et overordnet mål i FOs tariffpolitikk at et trygt arbeidsliv og en solidarisk og rettferdig fordeling skal bidra til å skape det gode samfunn, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Marianne Solberg og Mimmi Kvisvik

– Det er et overordnet mål i FOs tariffpolitikk at et trygt arbeidsliv og en solidarisk og rettferdig fordeling skal bidra til å skape det gode samfunn, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun mener at et rettferdig lønnsoppgjør også må gi uttelling for kompetanse og ansvar.

– FO organiserer sosialarbeidere som jobber bredt i velferdsstaten og ivaretar sårbare grupper. Deres kompetanse gir trygghet, og må verdsettes høyere, sier Kvisvik som også deltar i lønnsforhandlingene for kommunalt ansatte.

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

SE OGSÅ: Tariffkalender 2023: Når forhandler vi om lønnen din?
LES MER: Hva er frontfaget og hva betyr den for min lønn?