Her finner du oversikten over når forhandlingene som gjelder deg starter.

Tariffkalenderen ble oppdatert 19. juni.

LES MER: Hva skjer med lønna di i 2023? Her er Riksmeklerens tanker
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

FOs størrelse er avgjørende for hvilke gjennomslag vi får i forhandlingene. Som medlem bidrar du til bedre lønns- og arbeidsvilkår for både deg og kollegene dine.

Bli medlem

FOs tariffkalender for mellomoppgjøret 2023

Her ser du de viktigste datoene for lønnsoppgjøret 2023. Selv om datoene er satt, kan det komme endringer underveis. Kontakt din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din om du har spørsmål om årets lønnsoppgjør.

Februar

1. februar: På overtid blir partene enige i Hovedoppgjøret 2022 for NHO 453.
21. februar: LOs tariffpolitiske uttalelse legger retningslinjer for årets lønnskrav.

Mars

23. mars: FO vedtar forbundets egne tariffpolitiske uttalelse.
27. mars: LO overleverer kravene for frontfaget til NHO.

April

15. april: Frist for enighet i mekling om frontfaget. Fare for streik.
16. april: LO bryter meklingen i frontfaget. Storstreik i privat sektor. 
20. april:
 Parten i frontfaget blir enige. Storstreiken avsluttes.
24. april: A-delsforhandlingene for Spekter Helse og øvrige ender med enighet.
27. april: KS- og Oslo-oppgjøret starter med overlevering av krav.
27. april: Kravoverlevering starter årets lønns forhandlinger i staten
28. april: Enighet i statsoppgjøret ga historisk kronetillegg lenge før fristen.
29. april: KS-oppgjøret gir bedre uttelling for kompetanse og ansvar.
30. april: Medlemmer i Oslo kommune får solid lønnsvekst.
30. april: Frist for enighet i forhandlingene med KSOslo kommune og staten.

Mai

16. mai: Frist for lokale lønnsforhandlinger i Spekter (B-del).
31. mai: Oppstart og enighet i forhandlingene for helseforetak (A2-Spekter).

Juni

15. juni: Ansatte i Den norske kirke (KA) får solidariske lønnstillegg.
19. juni: Oppstart av lønnsforhandlingene i ideell sektor (Virke-HUK).
20. juni: Frist for enighet i forhandlingne i ideell sktor (Virke-HUK).
22. juni: Lønnsforhandlinger for Organisasjonsavtalen i KA (kirkelig sektor) starter.

August

USIKKER DATO: Forhandlingsstart for private omsorgsbedrifter (NHO).
USIKKER DATO: Frist for enighet med NHO om Overenskomst 453 og 481.

September

4. september: Enighet i forhandlingene om Organisasjonsavtalen i KA (kirkelig sektor

Er du usikker på hva som gjelder for deg? Sjekk din lønnstabell, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.