LØNNSØKNING: Lønnsoppgjør handler om å heve lønna di bedre arbeidsvilkårene dine
LØNNSØKNING: Lønnsoppgjør handler om å heve lønna og bedre arbeidsvilkårene dine. (Foto: Getty images).


FOs medlemmer er organisert i flere ulike tariffområder. Noen av disse områdene er ferdigforhandlet, noen er pågående, ett område er i streik og noen har ikke begynt å forhandle enda.

Under finner du status for ditt område. I de områdene man har kommet til enighet vil du også kunne se den nye lønnstabellen din.

FO har hele tiden kjempet for en god utvikling av likelønn, noe dette oppgjøret bærer preg av.

Se også: Finn din lønnstabell
 

For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 13.000 medlemmer. I KS ble det enighet natt til 1. mai. Enigheten innebærer en lønnsøkning på minimum 14.000 kr.

For deg som jobber i et helseforetak

Dette området kalles Spekter Helse. Her streiket FO for pensjon fra første krone, også for deltidsansatte. Streiken ble stoppet av regjeringen 23. juni og gikk til tvungen lønnsnemnd.  Les mer her.

Rikslønnsnemda 5. november. Les mer her.

Rikslønnsnemnda møttes 5. november. En avklaring i oppgjøret kom med Rikslønnsnemdas kjennelse den 7. november. Du kan lese kjennelsen her.

Full seier i Rikslønnsnemda. Les mer her.


For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i år til mekling, men partene kom til enighet hos riksmekleren 24.mai. I staten fikk alle minst 1,35% tillegg i lønna. Har du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55%. I tillegg skal det forhandles lokalt i høst for en pott som tilsvarer 1,24 %.

Les også: Klart for lokale forhandlinger for FO-medlemmer i staten. Dette må du gjøre for å få høyere lønn.
 

For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner.


For deg som jobber i privat virksomhet (NHO)

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 700 medlemmer her.

Lønnsoppgjøret i dette området er basert på frontfaget. Først forhandles det mellom de sentrale parter. Deretter er det lokale forhandlinger i hver enkelt bedrift. De lokale forhandlinger skjer på ulike tidspunkt. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.   

Det generelle oppgjøret gikk i år til mekling, men det ble enighet 1. april. Resultatet er at alle er sikret et generelt tillegg på 2,50 pr. time fra 1. april. Se mer om hva resultatet ble her.

Den 10. mai ble det avholdt møte mellom partene om regulering av 2. halvårs minstelønnsatser for overenskomst 453-. Protokollen kan du lese her (PDF, 565KB)


For deg som jobber i ideell virksomhet (Virke-HUK)

På området som kalles Virke-HUK har FO ca. 1100 medlemmer. Virke omfatter ulike typer private og ideelle virksomheter innenfor for eksempel rusomsorg, psykisk helse og omsorg, barnevern, samt ulike ideelle organisasjoner og stiftelser.


For deg som jobber i privat virksomhet (Spekter)

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. 2. april ble LO Stat og Spekter enige om de sentrale tilleggene (A-delen).

  • Alle som omfattes får et generelt tillegg på kr. 4875,-
  • I tillegg gis det et lavlønnstillegg på kr. 3 900,- til alle som tjener kr. 430 221,- eller lavere

Se hva resultatet ble her (med protokoll).

Etter A-delsforhandlingene skal det gjennomføres B-delsforhandlinger i den enkelte virksomhet (områdene 4 og 12). Det er dette som kalles lokale forhandlinger. Her er det oppnådd enighet alle steder, med unntak av Norlandia PreSchool og Unicare BAB. Mekling er avtalt 2. september.
 

For deg som jobber i Kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring.