Bla nedover for å se aktuelle saker. Her kan du se når vi forhandler din lønn.

FO jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Det beste stedet å lykkes med det er i sentrale lønnsoppgjør.

Hva er et hovedoppgjør?

Ved et hovedoppgjør blir tariffavtalene revidert.  Alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling i hovedoppgjør. Lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet kan endres. Til forskjell handler et mellomoppgjør bare om lønn. Hovedoppgjør og mellomoppgjør skjer annenhvert år, og kan også kalles tariffoppgjør eller lønnsoppgjør.

Få mer informasjon:
Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff
Her er LOs samleside om lønnsoppgjør
Her er FriFagbevegelses tariffleksikon

Se også: Lønnsoppgjøret forklart: Slik bestemmes den nye lønna di
Les mer: Dette er Norges ukjente modell - frontfagsmodellen