Les mer: Hva er et hovedoppgjør?

Lurer du på noe om tariffoppgjøret? Sjekk ut FriFagbevegelses tariffleksikon her.

Dette er tariffområdene der FO har medlemmer:

KS-området

KS-området

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca. 13 000 medlemmer.

Dette tariffområdet gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Mange av våre medlemmer i KS jobber innenfor:

 • Tjenester for utviklingshemmede
 • Kommunalt barnevern
 • Sosialtjeneste/NAV

Slik gikk det
FO forhandlet i tariffoppgjøret i KS som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune. Forhandlingene startet 11. april. 18. april leverte hovedsammenslutningene sine "krav 2" og 25. april leverte KS sitt tilbud nummer to. Partene kom til enighet rett før fristen gikk ut natt til 1. mai, og resultatet ble godkjent i uravstemningen 31.mai.

Les mer om uravstemningen:
Uravstemning – forhandlingsresultatet i KS-oppgjøret

Her er tilbudet fra KS:
Tilbud nummer to fra KS til LO Kommune (PDF, 858KB)

Les FO-leder Mimmi Kvisviks reaksjon på oppgjøret i KS:
Kvisvik fornøyd med resultatet i KS-oppgjøret

hovedoppgjør staten

Staten

FO har ca. 2.300 medlemmer i Staten

Dette tariffområdet gjelder for deg som er arbeidstaker i en statlig virksomhet. De fleste av våre medlemmer i Staten jobber i/på:

 • Barne-, ungdoms- og familievernet
 • Kriminalomsorgen
 • Høyskoler og universiteter
 • NAV-kontor
 • Les mer: Dette er viktig for FO i lønnsoppgjøret i Staten

Slik gikk det
FO forhandlet i hovedtariffoppgjøret i staten som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Stat. Forhandlingene startet 5. april, men natt til 29. april brøt LO Stat, Unio og YS forhandlingene med staten. Neste steg var mekling, som hadde frist 23. mai kl 24:00. 16 timer på overtid ble partene enige, og resultatet ble godkjent i uravstemningen.

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Partene ble enige etter flere timers mekling på overtid. Dermed blir det ingen streik i statlig sektor.

– Det har vært en svært krevende mekling. Vi har jobbet hardt for å forsvare opparbeidede rettigheter, og for å sikre og vedlikeholde lønnssystemet, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. Hun deltok i innspurten til meklingen på vegne av FO som del av LO Stat.

Les mer:
Enighet i lønnsoppgjøret i Staten

Forvirret? 
Lær deg tariffspråket her

hovedooppgjøret Oslo kommune

Oslo Kommune

Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. FO har ca. 1500 medlemmer på dette området. Dette tariffområdet gjelder for deg som jobber i Oslo kommune.

FO forhandler i Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som består av FO, Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund.

Les mer:
FOs forhandlingseksperter samlet til hovedoppgjøret 2018 

Slik gikk det
Partene kom til enighet 30. april.

Les mer om hva det innebærer her: 
Partene enige om ny avtale i Oslo kommune

Her er kravene:

Spekter helse

Spekter Helse

Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetak og Lovisenberg diakonale sykehus. Her har FO ca. 2400 medlemmer spredt over hele landet.

Slik gikk det
Natt til 11. april kom partene til enighet om del A mellom Spekter og LO Stat. Resultatet vil gi alle økt kjøpekraft. I likhet med oppgjøret mellom LO og NHO har partene avtalt et slitertillegg.

Les mer her: 
Enighet mellom LO Stat og Spekter om A-delen

Natt til 15. mai ble det enighet om del A2 i Spekter Helse.

Les mer:
Enighet i Spekter Helse

spekter (øvrige)

Spekter (øvrige)

FO har ca. 200 medlemmer i Spekter-områder som omfatter ulike private institusjoner. Dette gjelder medlemmer som jobber følgende steder:

 • LHL
 • Norlandia Pre School
 • AiR Rauland
 • Tyrilistiftelsen
 • Unicare BAB AS
 • Valnesfjord helsesportsenter
 • Unicare små enheter

Slik gikk det
Alle virkomhetene er ferdig forhandlet. Det er sendt ut uravstemning med frist i slutten av august.hovedoppgjøret virke

Virke - HUK

Dette tariffområdet gjelder for deg som jobber i en virksomhet som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. Det har til nå vært avtaler som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat. FO er part i syv landsoverenskomster i Virke - HUK-området.

FO har ca. 1100 medlemmer på dette området.

Slik gikk det
På kvelden torsdag 6. september ble det enighet i tariffoppgjøret i HUK-området i Virke.

- Vi er fornøyde med at vi også i dette oppgjøret ble enige om et resultat som sikrer våre medlemmer i HUK-området samme lønnsutvikling som er gitt i de sammenlignbare områdene, sier Marit Selfors Isaksen fra FOs arbeidsutvalg.

Les mer:
Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke (HUK-området)

Uravstemning over resultatet i hovedtariffoppgjøret for Virke (HUK) område ble sendt ut til medlemmene den 12. september. Les mer om uravstemningen her.

Resultatet i uravstemning ble at 91,7% av de som deltok svarte ja til det fremfohandlede resultatet.

hovedoppgjøret NHO-området

NHO-området

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 600 medlemmer her. Virksomhetene kan være tariffbundet til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. De fleste av våre medlemmer i NHO-området er omfattet av tariffavtale 453.

Mange av våre medlemmer i NHO-området jobber i privat virksomhet innenfor:

 • Barnevern
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Rusomsorg
 • Asylmottak

Lokale forhandlinger

I tillegg til de sentrale forhandlingene skal det gjennomføres lokale forhandlinger i virksomheten, noe som er helt avgjørende for å oppnå en lønnsvekst i tråd med frontfaget. FO har anbefalt at årets lokale forhandlinger bør gjennomføres før sommeren. Ta kontakt med din tillitsvalgte for mer informasjon dersom du ikke har hørt noe om årets lønnsforhandlinger.

Les også: Klart flertall for tariffoppgjøret i LO-NHO-området hovedoppgjøret kirkelig sektor (KA)

Kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken. FO forhandler på vegne av sine 13 medlemmer i denne sektoren.

Den 29. juni ble det brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene. På grunn av ferieavviklingen blir bruddet meldt i agust. FO kommer tilbake med mer informasjon når datoene for meklingen er fastsatt.

Den 18. september startet meklingen i oppgjøret mellom KA og 12 av de 22 arbeidstakerorganisasjonene.

Det ble enighet i meklingen mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene natt til 19. september 2018.

Hovedoppgjøret i tariffområde KA ble sendt ut til medlemmene på uravstemning 25. september. Du kan lese mer om uravstemningen og resutatet for tafiffoppgjøret her.