Landsstyret vedtar handlingsplaner på FOs ulike politikkområdene. Videre har Landsstyret ansvar for å vedta budsjett og overordnet tariffpolitikk. Landsstyret har også et særlig ansvar for å ivareta profesjonenes interesser, og fremme profesjonsfaglige spørsmål i den offentlige debatten. For uttømmende oversikt over Landsstyrets ansvarsområder vises det til FOs vedtekter, § 7

Landsstyret i FO består av Arbeidsutvalget, lederne for FOs fylkesavdelinger, landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, en representant for velferdsviterne og en representanter fra FO-Studentene. I tillegg tiltrer ansattes representant og ytterligere en representanter fra FO-Studentene med tale- og forslagsrett.

Disse er medlem av landsstyret i FO


Arbeidsutvalget:

Leder: Marianne Solberg
Nestleder: Lisbeth Berntsen Grandalen
AU-medlem: Marit S. Isaksen (v)
AU-medlem: Ina Libak (s)
AU-medlem: Ole Henrik Kråkenes (b)

Fylkesledere:

Oslo: Lisbeth Norshus (s)
Viken: Herdem Trønnes (v)
Innlandet: Olav Neerland (v)
Vestfold og Telemark: Torunn Bredvei Steinsholt (b)
Agder:  Christine Fredriksen (v)
Rogaland: Hilde Slotnes (s)
Vestland:  Sølvi Folkedal (s)
Møre og Romsdal: Toril Brunsvik (v)
Trøndelag: Runa Hjertø (s)
Nordland: Gunhild Holthe (b)
Troms og Finnmark: Heidi E. Pedersen (v)

Landsmøtevalgte representanter fra avdelingene:

Oslo:  Siri Rygh (b)
Viken:  Anita Toverød (s)
Innlandet:  Camilla Forum (b)
Vestfold og Telemark: Kine Pernille Jansen Egge (v)
Agder: Gerd Magnhild Løyning (v)
Rogaland: Åshild Jacobsen (b)
Vestlandet: Margrete Stave Aksnes (s)
Møre og Romsdal: Anett Hauknes (s)
Trøndelag: Elisabeth Olsen (v)
Nordland: Anders Eivik (v)
Troms og Finnmark: Linda Brinchmann (v)

Representant fra velferdsviterne: Tone Halvorsen

Studentrepresentant fra FO-Studentene: Oda Ulriksen Gravdal

Representanter med tale- og forslagsrett

Studentrepresentant fra FO-Studentene: MortenGloppestad von Krogh

Ansattes representant: Jonas Semmerud

(b) = Barnevernspedagog
(s) = Sosionom
(v) = Vernepleier

Uttalelser fra landsstyret