Landsstyret vedtar handlingsplaner på FOs ulike politikkområdene. Videre har Landsstyret ansvar for å vedta budsjett og overordnet tariffpolitikk. Landsstyret har også et særlig ansvar for å ivareta profesjonenes interesser, og fremme profesjonsfaglige spørsmål i den offentlige debatten. For uttømmende oversikt over Landsstyrets ansvarsområder vises det til FOs vedtekter, § 7

Landsstyret i FO består av Arbeidsutvalget, lederne for FOs fylkesavdelinger, landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, en representant for velferdsviterne og en representanter fra FO-Studentene. I tillegg tiltrer ansattes representant og ytterligere en representanter fra FO-Studentene med tale- og forslagsrett.

Møter i landsstyret høsten 2020
 

21.- 22. oktober

9.- 10. desember

Disse er medlem av landsstyret i FO


Arbeidsutvalget:

Leder: Mimmi Kvisvik (s)
Nestleder: Marianne Solberg (v)
AU-medlem: Marit S. Isaksen (v)
AU-medlem: Hanne Glemmestad (s)
AU-medlem: Ole Henrik Kråkenes (b)

Fylkesledere:

Oslo: Hanne Groseth (v)
Viken: Ingunn Strand Johansen (v)
Innlandet: Olav Neerland (v)
Vestfold og Telemark: Oddvar Gran (b)
Agder: Egil Lunde (s)
Rogaland: Hilde Slotnes (s)
Vestland: Grethe Kvist (s)
Møre og Romsdal: Toril Brunsvik (v)
Trøndelag: Nils Karlsholm (s)
Nordland: Gunhild Holthe (b)
Troms og Finnmark: Heidi Pedersen

Landsmøtevalgte representanter fra avdelingene:

Oslo:  Siri Rygh (b)
Viken:  Anita Toverød (s)
Innlandet:  Camilla Forum (b)
Vestfold og Telemark: Tina Silseth Ediassen (v)
Agder: Gerd Magnhild Løyning (v)
Rogaland: Åshild Jacobsen (b)
Vestlandet: Trude Elisabeth Fardal (b)
Møre og Romsdal:
Trøndelag: Lise Krangnes (v)

Representant fra velferdsviterne: Tone Halvorsen

Studentrepresentant fra FO-Studentene: Sigrid Lundervold Nesheim

Representanter med tale- og forslagsrett

Studentrepresentant fra FO-Studentene: Silje Tunge Nesvik

Ansattes representant: Jonas Semmerud

(b) = Barnevernspedagog
(s) = Sosionom
(v) = Vernepleier

Her kan du se en oversikt over alle representantene, med varaer (PDF). (134KB)

Uttalelser fra landsstyret