Dark Overlay

Uttalelser fra FOs 6. kongress

FOs 6. kongress ble avholdt 18. - 22. mars 2015. Kongressen vedtok en rekke uttalelser.