Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Gruppen skal vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres for å i størst mulig grad styrke oppvekstsvilkårene for barn i fattige familier på kort sikt, og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt.

Les hele FOs innspill her (PDF, 138KB).