Særlig må det jobbes mer målrettet med sosiale utfordringer, og bruke sosialfaglig tilnærming i folkehelsearbeidet i mye større grad. Det er vanskelig å se for seg hvordan vi skal nå målene om bedre helse i befolkningen uten et helhetlig fokus på folks helse og på folkehelsearbeidet

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 116KB)