FO har i sitt høringssvar valgt å kommentere på noen forslag. Vi mener bla at ekspertgruppas anbefalinger har vesentlige mangler når det gjelder beskrivelsen av forebyggende arbeid, tidlig innsats og breddekompetanse.
 

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 399KB)