Økning av barnetrygden har vært en kampsak for SV i lang tid og den vil vi fortsette med. Den lille økningen som dagens regjering har gjort er langt fra nok. Barnetrygden er et særs viktig virkemiddel for å motvirke barnefattigdom. Vi vil også jobbe for nasjonalt forbud mot at barnetrygden tas med i beregningsgrunnlaget for sosialstønad.