Øke barnetrygda og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Rødt jobber for at barnetrygd må holdes utenfor beregning av sosialhjelp, slik vi blant annet har gjennomført i Stavanger. Dette er et viktig verktøy i kampen mot forskjells-Norge.