Dark Overlay

Høringssvar til LO om Stortingsmelding 44 (2008-2009) Utdanningslinja

Avgitt juli 2009