SV vil ha ei autorisasjonsordning for barnevernspedagogar og sosionomar på lik linje med helsepersonell. SV har fremma forslag om dette i Stortinget fordi me meiner at det vil bidra til auka tillit og kvalitet i tenestene