Miljøpartiet De Grønne setter forebygging høyt i all vår politikk, og barneverntjenesten er en av våre viktigste kommunale virksomheter. De ansatte arbeider i en evig spagat mellom ønsket om å hjelpe, og tidspress for å holde frister og lovkrav de er nødt til å forholde seg til. De må håndtere barn og deres familier som står i svært krevende situasjoner, samtidig som kvalitet står høyt. Men vi kan ikke diskutere kvalitet, uten å samtidig se på arbeidsforholdene ved den enkelte virksomhet. Hvor man bor skal ikke ha noe å si når man behøver hjelp eller veiledning.