Ja, det er vi i gang med i vårt alternative statsbudsjett, der Arbeidstilsynet får 35 millioner ekstra til å bl.a øke tilsyn og sikre god nok kontroll og oppfølging ute på arbeidsplassene. Det er særlig ansatte i helse- og sosialtjenestene som utsettes for vold, og det rammer oftest kvinner. Alle skal få være trygge på jobb!