Uttalelse fra FOs landsstyre 16. - 17. mars 2016

Gi vern til kvinner og barn på flukt!

Regjeringen vil innføre strengere vilkår for å få familiegjenforening. Dette er FO sterkt kritisk til og er spesielt bekymret for konsekvensene dette får for kvinner og barn på flukt.

Innstramningene i vilkårene for familiegjenforening vil i realiteten innebære at mennesker som har beskyttelsesbehov nektes familieliv. Med lang saksbehandlingstid, økt botidskrav og krav om selvforsørging vil det ta minimum 6 til 7 år før de kan gjenforenes med familien.

Tidligere var tendensen at mennene flyktet først, for så å bli gjenforent med kone og barn ved familiegjenforening. Mange familier ser seg nå tvunget til at også kvinner og barn må legge ut på den farefulle ferden gjennom Europa. Flertallet av båtflyktningene er i dag nettopp kvinner og barn.

Dette er svært bekymringsfullt. Kvinner og barn på flukt er særlig utsatt for vold, overgrep, utnyttelse og seksuell trakassering under hele reisen. Dersom vi ønsker å redusere dødstallene, volden og overgrepene som særlig rammer kvinner og barn, så må det organiseres sånn at folk kan reise lovlig og trygt, for eksempel gjennom familiegjenforening.

Innstramningsforslagene til regjeringen kan ikke vedtas. FO krever en innvandringspolitikk som ikke setter livene til kvinner og barn i fare.