Rapport
MEDLEMMENE: Rapporten kommer etter en spørreundersøkelse blant FOs medlemmer.

Ansatte i statlige og kommunale helsetjenester har fått massiv oppmerksomhet for det viktige arbeidet deres gjennom den pågående pandemien. Mindre oppmerksomhet er gitt til ansatte i velferdstjenestene våre. I disse tjeneneste, både på kommunalt og statlig nivå, finner vi sosialarbeidere.

Hvordan er det egentlig å jobbe tett på ulike brukergrupper under dagens forhold med varierende smittetrykk og ulike smitteverntiltak?

Denne rapporten er det første forsøket på å besvare det spørsmålet.

LES RAPPORTEN: Sosialt arbeid under COVID-19 (PDF, 724KB)

Undersøkelsen er gjennomført blant FOs medlemmer, ettersom at fagforeningen er det største profesjonsfaglige fellesskapet for sosialarbeidere.

Funnene oppsummert

Spørreundersøkelsen viser at både utbruddet og smitteverntiltakene har påvirket arbeidshverdagen til norske sosialarbeidere i stor eller veldig stor grad. Spesielt har ansatte i Nav rapportert dette.

Rapport

Den viser også at norske sosialarbeidere opplever at kontakten med brukergruppen er negativt påvirket av COVID-19, og vi finner dette mest blant ansatte i kommunale rus og psykisk helsetjenester, Nav, barneverntjenestene og behandlingsinstitusjoner innen rus og psykisk helsevern.

I tillegg til dårligere kontakt med brukergruppen, opplever norske sosialarbeidere at COVID-19 og smitteverntiltak har en negativ påvirkning på kontakt med kollegaer. Dette kan muligens delforklares med økt bruk av hjemmekontor. Vi har særlig funnet denne erfaringen hos ansatte i barneverntjenester.

En minoritet blant ansatte opplever dog at kontakten med både brukergrupper og kollegaer er forbedret etter utbruddet av COVID-19.
En tverrsnittstudie er kun et øyeblikksbilde av hvordan norske sosialarbeidere opplever å jobbe under pandemien. En ny runde med samme undersøkelse vil kunne gi svar på hvordan opplevelsen eventuelt har forandret seg, sammenlignet med funnene presentert i denne rapporten.

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem