Leder: 

Øvrige medlemmer er: Svanhild Handal, Wenche Jacobsen og Ingunn Midttun. 

Faggruppen kan kontaktes gjennom:
Rådgiver FO: Gry Reinsnos og på mobil: 970 63 627.