Faggruppe for FOs medlemmer i habiliteringstjenester og spesielle institusjoner. 

  • Wenche Egset Jakobsen, vernepleier, Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Viken
  • Ann-Sølvi Kvalsvik, barnevernspedagog, Helse Finnmark, Kirkenes sykehus, Troms/Finnmark
  • Bernt Barstad, vernepleier, St Olavs hospital, Psykisk helsevern, Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Trøndelag
  • Kristin Svendsbø, vernepleier, fagkonsulent i habiliteringstjenesten i Helse Fonna.
  • Ingrid Krohn Aasgård, vernepleier, fagkonsulent, Spesialisert habilitering Helse Møre og Romsdal

Faggruppen kan kontaktes gjennom:
Rådgiver FO: Anine Terland og på mobil: 980 17 780.