Faggruppa kan kontaktes gjennom:
Leder: Marthe Fjeldsrud er fungerende leder mens Lisbeth Myhren er i permisjon.
Rådgiver i FO: Andreas Kikvik og på mobil: 472 70 468

Øvrige medlemmer er: Marthe Fjeldsrud (nestleder), Siri Nordahl Tveitan, Linn Bjerke, Marit Røssvåg og Tamara Pettersson.

Hold deg faglig oppdatert med faggruppas egen blogg: https://sykehussosionom.blogspot.no.