Medlemmer i faggruppen for perioden er:

Anne Marit Hassel, leder
Klinisk sosionom/master i sosialt arbeid,  JObb: Tiller DPS, poliklinikk, arbeider spesielt med flyktninger og innvandrere.

Brit Jørgensen
Klinisk sosionom, cand.polit pensjonist, tidligere arbeidet i BUP og med undervisning.

Gros Dalsnes Sørensen
Vernepleier med videreutdanning i psykisk helse , og psykososialt arbeid med barn og unge og KAT utdanning.  Arbeider i helsestasjon i forhold til barn og ungdom, Kvæfjord kommune.

Inger-Lise Olsen
Klinisk barnevernspedagog, cand polit, Seksjonsleder AHUS ungdomspsykiatrisk klinikk.

Oddveig Helen Olsen
Klinisk barnevernspedagog, familieterapeut ved Bråten behandlingssenter, AHUS

Faggruppa kan kontaktes gjennom:

Leder: Anne Marit Hassel.
Rådgiver i FO:
Allis Aresdatter og på mobil: 910 08 107.

For tiden arbeider faggruppa spesielt med: 

  • Landskonferanse/nettverkssamling psykisk helsevern og rus
  • Informasjon om faggruppen på Fontene.no
  • Høringsuttalelser

Se forøvrig mandat for faggruppen.