Medlemmer i faggruppen for perioden er:

 • Anne Marit Hassel, leder
  Klinisk sosionom/master i sosialt arbeid,  Jobb: Tiller DPS, poliklinikk, arbeider spesielt med flyktninger og innvandrere.
 • Ann-Margrit Sandmoen
 • Hanne K. Vang
  Klinisk sosionom. Jobber på Finnmarkssykehuset, Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Alta, Jobber som terapeut, med pasientbehandling og gruppeteam.
 • Gros Dalsnes Sørensen
  Vernepleier med videreutdanning i psykisk helse , og psykososialt arbeid med barn og unge og KAT utdanning.  Arbeider i helsestasjon i forhold til barn og ungdom, Kvæfjord kommune.
 • Tonje Betten
  Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, og familieterapeut. Jobber på familievernkontoret i Kristiansund. 
   

Faggruppa kan kontaktes gjennom:

Leder: Anne Marit Hassel.
Rådgiver i FO:
Allis Aresdatter og på mobil: 910 08 107.

For tiden arbeider faggruppa spesielt med: 

 • Landskonferanse/nettverkssamling psykisk helsevern og rus
 • Informasjon om faggruppen på Fontene.no
 • Høringsuttalelser

Se forøvrig mandat for faggruppen.