Faggrppens medlemmer:

  • Elin Valle Mørk (leder)
  • Karin Synnøve Terjessen
  • Paul Bauzil
  • Torbjørn Kjellman 
  • Marie Ree Straumland 

Faggruppen kan kontaktes gjennom rådgiver i FO:  Inger Karseth eller på mobil: 480 61 261.

Se her for brosjyre om FOs profesjoner i barnehage og skole. (PDF, 348KB)