Faggruppe i FO
FAGGRUPPE: Fra venstre Linda Elisabeth Bjørknes, Ingvild Huse, Eva Myren, Gerd Skjong og Linda Skjalmar. Ikke tilstede Ann Mari Skogvoll.

Leder: Ingvild Huse (sosionomutdanningen ved VID Vitenskapelige høgskole).

Øvrige medlemmer er: Ann Mari Skogvoll (sosionomutdanningen ved Høgskolen i Innlandet), Linda Elisabeth Bjørknes (barnevernspedagogutdanningen ved Universitet i Stavanger), Eva Myren, (vernepleierutdanningen ved Nord Universitetet), Gerd Skjong (barnevernspedagog- og sosionomutdanningen ved Høgskolen i Volda) og Linda Skjalmar, (vernpeleierutdanningen ved UiT, Norges Arktiske universitet).

 

Faggruppen kan kontaktes gjennom:

Rådgiver i FO: Inger Karseth eller mobil: 480 61 261.