• Ingvild Huse (leder), sosionomutdanningen ved VID Vitenskapelige høgskole
  • Eva Myren, vernepleierutdanningen ved Nord Universitetet
  • Gerd Skjong, barnevernspedagog- og sosionomutdanningen ved Høgskolen i Volda
  • Hulda Gunnarsdottir, barnevernspedagogutdanningen ved Universitetet i Stavanger
  • Ellen Synnøve Aarseth, barnevernspedagog- og sosionomutdanningen ved Høgskolen i Volda

Faggruppen kan kontaktes gjennom:

Rådgiver i FO: Inger Karseth eller mobil: 480 61 261.