Leder: Ingvild Huse.

Øvrige medlemmer er: Ann Mari Skogvoll, Gerd Skjong,Gunn Eva Solum Myre,Linda Skjalmar og Linda Elisabeth Bjørkns.

Faggruppen kan kontaktes gjennom:

Rådgiver i FO: Inger Karseth eller mobil: 480 61 261.