Det var et representantforslag om ideelle organisasjoners plass i velferdstjenestene som var på åpen høring i stortingskomiteen.

Irmelin

- Dagens anbudsregime innenfor helse- og sosialtjenestene skaper en situasjon hvor de ideelle organisasjonenes særpreg trues. Fordi anbudskonkurranser i siste instans handler om pris, tvinges de ideelle aktørene til å bli mer og mer lik de kommersielle aktørene; de får ikke utnyttet det som utgjør deres fortrinn, sa profesjonslederen for barnevernspedagogene til stortingskomiteen.

- Anbudsregimet fører også til oppløsning av sterke og gode fagmiljøer på tvers av organisasjoner og tjenestetilbydere; faglig utvikling og kompetanseoppbygging blir forretningshemmeligheter fortsatte hun.

- Hvis de ideelle skal få en viktig plass i tjenesteproduksjonen må vi derfor finne andre måter å tildele disse tjenestene på enn gjennom anbudskonkurranse. Slike alternative måter finnes, og brukes allerede i dag. Se bare på Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus sin plass innenfor Helse Sør-Øst. Eller se hvordan det er organisert innenfor Familievernet. Hvorfor kan vi ikke fordele barneverntjenester og hjemmetjenester på samme måte?, spurte hun komiteen.

Se høringen på Stortingets web-TV

Les FOs høringssvar til komiteen (PDF, 110KB)