Proposisjonen og stortingsmeldingen setter fokus på kvalitet i de ulike delene og tjenestene i barnevernet, og kompetanse er sentralt. Det er gode forslag knyttet tilbarns medvirkning, og til struktur for barnevernet med utgangspunkt i det kommunale ansvaret. FO mener lovforslagene i hovedsak er gode og vil styrke barnevernet, og vi mener det er viktig at varslete loveendringer i meldingsdelen raskt følges opp, særlig de som er knyttet til NOU 2012: 5.

I meldingsdelen fastslås også at barnets beste fortsatt skal være det overordnede prinsippet for barneverntjenesten arbeid. De utvider imidlertid vurderingen om hva som er barnets beste med to nye faglige prinsipper. For det første skal tilknytnings- og relasjonskvalitet vurdres, og for det andre tydeliggjøres barnets rett til medvirkning. Dette er i tråd med hva FO mener, og en utdypning av FOs mening finnes blant annet i det tidligere høringssvaret vårt til NOU 2012:5. Vi har derfor ikke berørt dette i vårt innspill til komiteen.

FOs innspill til komiteen kan du lese her. (PDF, 1MB)