FO støtter i hovedsak endringsforslagene som skisseres av Helse- og omsorgsdepartementet, og mener de kan bidra til å styrke pasientsikkerheten.

Les høringssvaret her (PDF, 93KB)