Hovedpunkter i FO sitt høringssvar er at FO mener at når barns fremtidige omsorgssituasjon avgjøres er det nødvendig med tilstrekkelig barne-, barnevern- og   sosialfaglig kompetanse i prosessene som leder frem til avgjørelsen. Barnets beste må være førende prinsipp. Videre støtter FO utvalgets anbefaling om en tingrettsmodell for både foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven gitt at de prosessuelle og materielle forholdene ivaretar tilstrekkelig og nødvendig kompetanse og gjennomgående ivaretar hensynet til barnets beste.
 

Du kan lese FOs høringssvar her (PDF, 258KB)