Sykehusutvalget har vurdert helseforetakenes finansieringsmodell, ordningen med finansiering av sykehusbygg, mulige tiltak for reduksjon av unødvendig rapportering og sykehusenes lederstruktur med forutsetning av at helseforetaksmodellen skal videreføres. Anbefalingene utvalget gir må ses i lys av det.

FO mener det er bra at det ble nedsatt et utvalg som skulle utrede mulige forbedringer av mål og rammer for styring av norske sykehus. Vi skulle imidlertid sett at det også ble gjort en helhetlig vurdering av selve helseforetaksmodellen. 

Les hele høringssvaret her  (PDF, 116KB)