FO har argumentert for at kravet om aktivitet for mottakere av sosialhjelp må være en rett og ikke en plikt. Vår argumentasjon har vært at det med en plikt til aktivitet må følge en rett til oppfølging. Og at oppfølgingen må være basert på den enkeltes ressurser, ønsker og behov. 

Du kan lese FOs innspill her (PDF, 106KB)