Personer med utviklingshemming har større risiko for å både bli utsatt for og selv begå seksuelle overgrep enn resten av befolkningen. Det viktig at dette settes på dagsorden. 

Personer med diagnosen psykisk utviklingshemming har samme seksuelle følelser som alle andre. Likevel har de ofte begrensede kunnskaper om seksuell helse. FO synes derfor det er bra at Helsedirektoratet trekker fram behovet for å styrke seksualitetsundervisningen til denne gruppa, og bruker begrepet lavterskeltilbud i høringsutkastet. 

Les høringssvaret her (PDF, 145KB)