FO vektla innledningsvis at FO er fagforeningen for sosialarbeidere, og at vi organiserer nærmere 35 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer har bred kompetanse, reduserer forskjeller og bistår mennesker i vanskelige livssituasjoner. Uten våre medlemmers fagkunnskap vil sosiale og helsemessige problemer ramme langt flere og hardere.

FOs krav til statsbudsjett 2024 var tilpasset det enkelte departements ansvarsområde.

Les de ulike statsbudsjettkravene her:

Det er også sendt krav til Finansdepartementet med kopi av alle kravene til fagdepartementene. (PDF, 111KB)