Gode helse- og omsorgstjenester er tufta på individuell tilpasning. Tjenestebruker skal oppleve høy grad av brukermedvirkning og selvbestemmelse

Du kan lese høringssvaret her (PDF, 41KB)