Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Arbeids- og sosialdepartementet her (PDF, 73KB)

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Barne- og likestillingsdepartementet her (PDF, 106KB)

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Justis- og beredskapsdepartementet her (PDF, 127KB)

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Kunnskapsdepartementet her (PDF, 79KB)

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet her (PDF, 70KB)

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Helse- og omsorgsdepartementet her (PDF, 122KB)